دفاع از امام حسین علیه السلام وظیفه ی همه ی مردم

بخشی از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین امیری سوادکوهی در حسینیه مرکزی قادیکلای سوادکوه در دفاع از حریم ولایت در فضای مجازی

حسینیه مرکزی در عزای حسینی

اقامه عزای سوگواران حسینیه مرکزی

لحظه ی در بهشت

اقامه عزای سوگواران حسینیه مرکزی در مسجد جامع

تیزر دسته ی عزای عاشورا ـ حسینیه مرکزی

دسه عظیم هیئت بزرگ قادیکلای سوادکوه

شور حسینی در حسینیه مرکزی سوادکوه1 ـ محرم95

نگاهی گذرا به شور و شکوه عاشورایی درحسینیه مرکزی قادیکلای سوادکوه95

شور حسینی در حسینیه مرکزی سوادکوه2 ـ محرم95

نگاهی گذرا به شور و شکوه عاشورایی درحسینیه مرکزی قادیکلای سوادکوه95

شور عاشورایی در سوادکوه 1 ـ محرم95

نگاهی گذرا به دسته ی عظیم و کاروان بزرگ عاشورایی حسینیه مرکزی قادیکلای سوادکوه95

شور عاشورایی در سوادکوه 2ـ محرم95

نگاهی گذرا به دسته ی عظیم و کاروان بزرگ عاشورایی حسینیه مرکزی قادیکلای سوادکوه95

شکوه عاشورایی ـ شب عاشورای93

حضور هزاران تن از عزادارن و شیفتگان حسینی در شب عاشورای ۱۳۹۳ش

شکوه عاشورایی ـ محرم ۹۳

دسته عزای عاشورایی ـ صبح عاشورای ۱۴۳۶ ه.ق

شکوه عاشورایی ـ محرم ۹۳

تجمع عظیم عاشورایی ـ صبح عاشورای ۱۴۳۶ ه.ق

شکوه عاشورایی ـ محرم ۹۳

تجمع عظیم کاروان بزرگ عاشورایی در آستان مبارک امامزاده عبدالحق علیه السلام

شکوه عاشورایی ـ محرم ۹۳

حضور هیئت عاشقان امام حسین علیه السلام در مسجد جامع ـ تصویر برداری غیرحرفه ای

شب عاشورا ـ سال93

حضور هزاران تن از عزادارن حسینی در شب عاشورا در حسینیه مرکزی سوادکوه

شور حسینی در حسینیه مرکزی92

حضور هزاران تن از عزادارن در شب عاشورای۱۳۹۲ ش

شور حسینی در حسینیه مرکزی ـ شب عاشورای92

حضور هزاران تن از عزادارن حسینی در شب عاشورای۱۳۹۲ ش ، در حسینیه مرکزی سوادکوه

شب عاشورا ـ سال92

حضور هزاران تن از عزادارن حسینی در شب عاشورا در حسینیه مرکزی سوادکوه

شب عاشورا ـ سال91

حضور هزاران تن از عزادارن حسینی در شب عاشورا در حسینیه مرکزی سوادکوه