شور حسینی در حسینیه مرکزی سوادکوه1 ـ محرم95

نگاهی گذرا به شور و شکوه عاشورایی درحسینیه مرکزی قادیکلای سوادکوه95

شور حسینی در حسینیه مرکزی سوادکوه2 ـ محرم95

نگاهی گذرا به شور و شکوه عاشورایی درحسینیه مرکزی قادیکلای سوادکوه95

شور عاشورایی در سوادکوه 1 ـ محرم95

نگاهی گذرا به دسته ی عظیم و کاروان بزرگ عاشورایی حسینیه مرکزی قادیکلای سوادکوه95

شور عاشورایی در سوادکوه 2ـ محرم95

نگاهی گذرا به دسته ی عظیم و کاروان بزرگ عاشورایی حسینیه مرکزی قادیکلای سوادکوه95

شکوه عاشورایی ـ شب عاشورای93

حضور هزاران تن از عزادارن و شیفتگان حسینی در شب عاشورای ۱۳۹۳ش

شکوه عاشورایی ـ محرم ۹۳

دسته عزای عاشورایی ـ صبح عاشورای ۱۴۳۶ ه.ق

شکوه عاشورایی ـ محرم ۹۳

تجمع عظیم عاشورایی ـ صبح عاشورای ۱۴۳۶ ه.ق

شکوه عاشورایی ـ محرم ۹۳

تجمع عظیم کاروان بزرگ عاشورایی در آستان مبارک امامزاده عبدالحق علیه السلام

شکوه عاشورایی ـ محرم ۹۳

حضور هیئت عاشقان امام حسین علیه السلام در مسجد جامع ـ تصویر برداری غیرحرفه ای

شب عاشورا ـ سال93

حضور هزاران تن از عزادارن حسینی در شب عاشورا در حسینیه مرکزی سوادکوه

شور حسینی در حسینیه مرکزی92

حضور هزاران تن از عزادارن در شب عاشورای۱۳۹۲ ش

شور حسینی در حسینیه مرکزی ـ شب عاشورای92

حضور هزاران تن از عزادارن حسینی در شب عاشورای۱۳۹۲ ش ، در حسینیه مرکزی سوادکوه

شب عاشورا ـ سال92

حضور هزاران تن از عزادارن حسینی در شب عاشورا در حسینیه مرکزی سوادکوه

شب عاشورا ـ سال91

حضور هزاران تن از عزادارن حسینی در شب عاشورا در حسینیه مرکزی سوادکوه