حماسه عاشورایی

    حماسه عاشورایی ، پاسخی است به اهانت ها و شبهه پراکنی هایی که برخی معاندین و مخالفین شعائر حسینی بر عزا و عزاخانه های سیدالشهداعلیه السلام وارد می کنند.
    این نوشتار در چاپ اوّل خود در ده هزار تیراژ منتشر و به دو زبان عربی و انگلیسی ترجمه شده است.
    نویسنده در این نوشتار عزاخانه های سرور آزادگان جهان را، دانشگاه با عظمت توحید و مدرسه بزرگ نجابت و انسانیت معرفی می کند که شاگردان برجسته ی بسیاری را در مکتب ثاراللّهی خویش تقدیم جوامع مسلمان و غیر مسلمان کرده و تا به امروز، برکاتش در میان امت اسلام و سایر ادیان و حتی در بلاد کفر پا بر جا است.
    سوادکوهی این نوشتار را با جمله ای از امام خمینی قدس سره به پایان می رساند که در عظمت مجالس عزای سید و سالار شهیدان فرمودند: مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان که مجالس غلبه عقل بر جهل و عدل بر ظلم و امانت برخیانت و حکومت اسلامی بر حکومت طاغوت است هر چه با شکوه تر و فشرده تر برپا شود و بیرق های خونین عاشورا به علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم هر چه بیشتر افراشته شود.