اسلامی که مسلمان بسازد و سلمان نسازد اسلام غدیر نیست

  حجت الاسلام والمسلمین امیری سوادکوهی در یادداشت کوتاهی در صفحه توئیتر رسمی خود، دلیل خفقان طاقت فرسای اقتصادی امروز جامعه را دوری مسئولین و دولتمردان از راه و روش و سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکومت داری دانسته  و ابزاری استفاده کردن از دین را عامل بوجود آمدن سفره های رنگین مسئولین امر تلقی نموده و آن را تلخ شمرده است.
  وی که در گذشته بارها دولتمردان را به تبعیت از مقام معظم رهبری در راهکار های واکسینه شده ی اقتصادی دعوت نموده بود؛ در این یادداشت با انتقاد از سرگردانی مسئولین، آنان را به اسلام و حقیقت سیره ی علوی رهنمون کرد.
  متن این یادداشت کوتاه بدین شرح می باشد»
  ‏اسلام منهای سیره ی امیرالمؤمنین ثمره ای جز تضعیف دین به نام آیین، به بهانه ی تسکین و در راستای سفره های رنگین ندارد.
  بی بند و باری برخی مسئولین و سرگردانی شان در خفقان اقتصاد دلیلی جز دوری آنها از حقیقت فرهنگ علوی نخواهد داشت.
  اسلامی که مسلمان بسازد و سلمان نسازد اسلام غدیر نیست.